قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

Vicidial Hosted Basic

The perfect starting point for growing an online presence.

$30.00 ماهانه
$90.00 سه ماهه
$180.00 شش ماهه
$360.00 سالانه
$-1.00 دوساله
$-1.00 سه سالانه
 • Intel Xeon E5-2660
 • 4x vCPU
 • 3.5 GHz
 • 8GB ECC RAM
 • 100GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited User
 • 1 Usable IP
 • Hosted Vicidial/Vicibox Goautodial
 • Delivery Time 3 -5 Minutes

Vicidial Hosted Express

The perfect starting point for growing an online presence.

$35.00 ماهانه
$105.00 سه ماهه
$210.00 شش ماهه
$420.00 سالانه
$-1.00 دوساله
$-1.00 سه سالانه
 • Intel Xeon E5-2660
 • 6x vCPU
 • 3.5 GHz
 • 12GB ECC RAM
 • 100GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited User
 • 1 Usable IP
 • Hosted Vicidial/Vicibox Goautodial
 • Delivery Time 3 -5 Minutes

Vicidial Enterprise

The perfect starting point for growing an online presence.

$45.00 ماهانه
$135.00 سه ماهه
$270.00 شش ماهه
$540.00 سالانه
$-1.00 دوساله
$-1.00 سه سالانه
 • Intel XeonE5-2660
 • 8x vCPU
 • 3.5 GHz
 • 16GB ECC RAM
 • 200GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited User
 • 1 Usable IP
 • Hosted Vicidial/Vicibox Goautodial
 • Delivery Time 3 -5 Minutes

Vicidial Hosted Ultimate

The perfect starting point for growing an online presence.

$60.00 ماهانه
$180.00 سه ماهه
$360.00 شش ماهه
$720.00 سالانه
$-1.00 دوساله
$-1.00 سه سالانه
 • Intel Xeon E5-2660
 • 12x vCPU
 • 3.5 GHz
 • 32GB ECC RAM
 • 500GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited User
 • 1 Usable IP
 • Hosted Vicidial/Vicibox Goautodial
 • Delivery Time 3 -5 Minutes
مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست

پهنای باند نامحدود*

بله، چون مانند هزینه های تلفن همراه Overage،
Overages پهنای باند SUCK حتی بیشتر!

optimize player

Choose the best managed Cloud Hosting experience for your business!

Get started Now